Urodził się w 1973r. w Jeleniej Górze gdzie obecnie mieszka i pracuje.
Ukończył filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim.
Zajmuje się klasyczną fotografią, głównie dokumentalną.
Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików.